Арга хэмжээ

Манай paragliding.mn вебсайт болон фэйсбүүк хуудас бусад сошиал медиа хаягуудаар манай зохион байгуулж буй болон параглайдингтай холбоотой арга хэмжээ, сургалт, аялал, орон нутаг болон олон улсын тэмцээний талаарх мэдээллийг цаг алдалгүй авах боломжтой.